1. Medregionalni kongres H₂GreenTECH

1. MEDREGIONALNI KONGRES H₂GreenTECH: KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ Maribor, 23. junij 2021 Konzorcij partnerjev H₂GreenTECH je, pod koordinacijo projektnega partnerja Štajerske gospodarske zbornice,…

Raziskovalna dejavnost na področju gorivnih celic in vodikovih tehnologij na Inštitutu za kemijski inženiring in okoljsko tehnologijo (CEET) Tehniške Univerze Graz

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in politične smernice, ki opredeljujejo vodik kot čisti nosilec energije, spodbujajo raziskave za trajnostno proizvodnjo vodika in njegove uporabe. Pri tem pomembno vlogo igrajo učinkovitost, življenjska…

Project Partners

Za projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije je leto izvajanja projekta H₂GreenTECH, v katerem želimo povezati in nadgraditi znanje na področju zelenih vodikovih tehnologij in gorivnih celic. TPreteklo leto ni…

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Prihodnost na vodikov pogon! Ohranitev okolja je odvisna od zmanjšanja izpustov in porabe fosilnih goriv. Znanstvena dognanja in tehnološki napredek naši generaciji omogočata, da za trajnostno prihodnost izberemo alternativne rešitve…

EVROPSKI TEDEN VODIKA 2020

Evropski teden vodika je mednarodni dogodek, ki sta ga novembra 2020 organizirala Združenje za gorivne celice in vodik  (FCH JU) in Direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter…Language