PROJEKT H2GREENTECH

Z vodikovimi tehnologijami v zeleno prihodnost

Krepimo regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.

ENOTNA VSTOPNA TOČKA

Z inovativnim pristopom do enotne vstopne točke.

BOTTOM-UP

Vsebinski pristop »od spodaj navzgor«, z dolgoročnimi učinki.

KONKURENČNOST

Izboljšana inovacijska kapaciteta vseh akterjev.

SODELOVANJE

Združujemo partnerje in akterje iz Slovenije in Avstrije.

Hydrogen center

ENOTNA VSTOPNA TOČKA ZA MSP

Krepitev zmogljivosti R&I bomo dosegli z vzpostavitvijo močne mreže in ENOTNE VSTOPNE TOČKE HYDROGEN CENTER za MSP, raziskovalce, študente in širšo javnost za pospešene raziskovalne aktivnosti z “učinkom prelivanja” v industriji.

Želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji.

Vodik je ključna tehnologija za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev.

Maroš Šefčovič
podpredsednik EK Energija

Želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji.

Projekt se je začel s 1.3.2020, traja pa 30 mesecev. Glavni partner projekta je Kemijski inštitut iz Ljubljane. Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Glavni partner projekta je Kemijski inštitut iz Ljubljane.Language