Project Partners H₂GreenTECH

Project Partners

Za projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije je leto izvajanja projekta H₂GreenTECH, v katerem želimo povezati in nadgraditi znanje na področju zelenih vodikovih tehnologij in gorivnih celic. TPreteklo leto ni bilo zaznamovano le s Covidom-19, temveč tudi s prepoznavo zelenih vodikovih tehnologij kot ključnih za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev Evropskega zelenega dogovora.

Trajanje: 30 mesecev
Začetek: 01.03.2020
Konec: 31.08.2022
Št. partnerjev: 6
Celotni proračun: 584.500,00 EUR
Prispevek ESSR: 496.825,00 EUR
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Koordinator: Kemijski inštitut, Slovenija


Kako bomo prispevali k razvoju zelenih vodikovih tehnologij na območju Slovenije in Avstrije?

  • Rezultat strokovnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij in gorivnih celic bodo testni protokoli in demonstracijski modeli za rabo v prometu in industrijskem sektorju.
  • Oblikovani izobraževalni modul o vodikovih tehnologijah bo podprl prenos znanja na univerze in visokošolske zavode.
  • Z akcijskim načrtom za spodbujanje nizokoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji bo izboljšano sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami za spodbujanje inovacij na področju nizkoogljičnih tehnologij.več >>>


Predstavitvena animacija H₂GreenTECH
Varna uporaba vodika

Evropska strategija za vodik

V letu 2021 načrtujemo:

  • Foto natečaj na temo vodikovih tehnologij
  • Medregionalni kongres v Mariboru
  • Potujoča razstava o razvoju in pomenu vodikovih tehnologij
  • Demonstracijske ture namenjene študentom, raziskovalcem in podjetnikom
  • Noč vodikove tehnologije

Subscribe for H₂GreenTECH news


PARTNERS

dr. Blaž Likozar, Head of Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, Project Coordinator

 

dr. Peter Kumer, Science Directorate, Project Manager

 

dr. Dragica Marinič, Head of Project Management Office, Project Manager

 

Dr. Viktor Hacker, Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, Project Manager

 

Dr. Christian Heschl, Project manager

 

Dr. Wolfgang Werth, Project Manager
h2greentech@gmail.com h2greentech@gmail.comLanguage