Leto izvajanja projekta H₂GreenTECH

Za projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije je leto izvajanja projekta H₂GreenTECH, v katerem želimo povezati in nadgraditi znanje na področju zelenih vodikovih tehnologij in gorivnih celic. Preteklo leto ni bilo zaznamovano…

EVROPSKI TEDEN VODIKA 2020

Evropski teden vodika je mednarodni dogodek, ki sta ga novembra 2020 organizirala Združenje za gorivne celice in vodik  (FCH JU) in Direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter…

Vloga vodika pri možnih pretvorbah CO2

Spoznajte, kakšno vlogo ima vodik pri možnih pretvorbah CO2 v okolju prijaznejše kemikalije oziroma uporabna goriva, kar raziskujejo na Kemijskem inštitutu v laboratoriju Oddelka za katalizo in reakcijsko inženirstvo Kemijskega…

Novo konceptualno letalo brez emisij podjetja Airbus

Podjetje Airbus želi do leta 2035 razviti prvo komercialno brezemisijsko letalo na svetu (s pogonom na vodik). Njegova konceptna letala ZEROe bodo omogočila raziskovanje različnih konfiguracij in vodikovih tehnologij, ki…Language