Začetek natečaja “Pitch your Project”

Začetek natečaja “Pitch your Project” EUSALP, Strategija Evropske Unije za Alpsko Regijo, združuje mlade, ki so ustvarjalni in se zavzemajo za trajnostni razvoj tega območja. « Your Alps! Your Future!…

PREDAVANJA O VODIKU – Naučite se nekaj novega!

V okviru projekta H2GreenTECH smo z našimi izobraževalni partnerji na FH Kärnten v tesnem sodelovanju vseh projektnih partnerjev ustvarili sklop predavanj na temo vodika, da bi olajšali razumevanje zapletene teme.…

ZAKLJUČNA KONFERENCA H₂GreenTECH: KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA ZA RAZVOJ VODIKOVIH TEHNOLOGIJ

Ljubljana, 22. junij 2022 – Kemijski inštitut, vodilni partner projekta H₂GreenTECH je 21. junija 2022 izvedel zaključno konferenco H₂GreenTECH – Krepitev slovensko – avstrijskega čezmejnega sodelovanja za razvoj vodikovih tehnologij.…

Leto izvajanja projekta H₂GreenTECH

Za projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije je leto izvajanja projekta H₂GreenTECH, v katerem želimo povezati in nadgraditi znanje na področju zelenih vodikovih tehnologij in gorivnih celic. Preteklo leto ni bilo zaznamovano…

EVROPSKI TEDEN VODIKA 2020

Evropski teden vodika je mednarodni dogodek, ki sta ga novembra 2020 organizirala Združenje za gorivne celice in vodik  (FCH JU) in Direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter…Language