Evropska noč raziskovalcev – TU Graz: Postaja: Vodik pogon prihodnosti?

V okviru dogodka »Long night of research« je raziskovalna skupina za gorivne celice Inštituta za kemijsko inženirstvo in okoljsko tehnologijo (CEED), ki jo vodi univ.prof. Viktor Hacker predstavila tematiko vodika in gorivnih celic, na kateri dela v okviru Interreg SI-AT projekta H₂GreenTECH.

Ali je mogoča prihodnost brez fosilnih goriv? Katera tehnologija bo zmagala v dirki za pogon prihodnosti? Bo to baterija ali e-avto na vodik? In kako gorivna celica dejansko deluje kot pogonski sistem? Za vsakodnevno uporabo vodikovih pogonov bi bilo potrebno razjasniti številna vprašanja, na primer, kako je mogoče vzpostaviti oskrbovalno omrežje pri čemer imajo vlogo tudi različne nacionalne zakonodaje. Končno mora biti vodik vedno na voljo tudi v zadostnih količinah, v kolikor bo  pogonski medij prihodnosti.

Z demonstracijskim modelom, izdelanim v okviru projekta H₂GreenTECH je bila številnim obiskovalcem nazorno prikazana možnost zelene proizvodnje, skladiščenja in uporabe vodika kot goriva namesto fosilnih goriv. Prikazana je bila proizvodnja obnovljive energije s fotovoltaičnimi celicami in njena nadaljnja uporaba za proizvodnjo zelenega vodika z elektrolizerjem. Dokazano je bilo tudi shranjevanje vodika in enostavno pridobivanje energije (kadar koli je to potrebno) s pomočjo gorivnih celic. Prikaz vodikove tehnologije na demonstracijskem modelu je navdušil obiskovalce vseh generacij.  Z razdeljevanjem promocijskega materiala (vrečke, skodelice, zvezki) si bodo obiskovalci z vsakodnevno uporabo še dolgo zapomnili pridobljeno zavedanje o obnovljivi energiji in okolju.

 Language