Zaključek potujoče razstave HYDROGEN CENTER

Z zadnjo postaja pri projektnem partnerju Tehniška univerza Gradec, se je zaključila potujoča razstava HYDROGEN CENTER, ki je v okviru komunikacijskih dejavnosti INTERREG projekta H2GreenTECH težila k približanju znanja o vodiku z predstavitvijo demonstracijskih modelov partnerskih institucij.

Vodik (H2) je ključna tehnologija, ko gre za doseganje evropskih podnebnih ciljev. Ohranjanje okolja je odvisno od zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Nove tehnologije, ki temeljijo na zelenem vodiku, so alternativne rešitve za trajnostno prihodnost.

Z razstavo, ki se je od začetka leta 2022 selila med večami lokacijami v Sloveniji in v Avstriji med drugim v Ljubljani, Mariboru, Pinkafeldu, Celovcu in Gradcu, je tako projekt uspel nazorno prikazati obiskovalcem, da vodik je energent prihodnosti in da se v Avstriji in Sloveniji razvijajo različni modeli in rešitve, ki bodo ključne za prehod v krožno gospodarstvo prihodnosti in energetske vrednostne verige prihodnosti.

Spodaj najdete nekaj vtisov z razstav v galeriji in link do promocijskega videja, ki ga je projektni partner Štajerska gospodarska zbornica pripravil za promocijo razstave.

V kolikor vas zanima več o razstavi in vodiku si oglejte še spletno stran projektnega partnerja Forschung Burgenland, kjer je razstava bila del mednarodne konference o energetiki, zgradbah in komunali z imenom e-nova.  Če pa imate par minut časa pa si oglejte še digitalno verzijo razstave:Language