Vloga vodika pri možnih pretvorbah CO2

Vloga vodika pri možnih pretvorbah CO2

Spoznajte, kakšno vlogo ima vodik pri možnih pretvorbah CO2 v okolju prijaznejše kemikalije oziroma uporabna goriva, kar raziskujejo na Kemijskem inštitutu v laboratoriju Oddelka za katalizo in reakcijsko inženirstvo Kemijskega inštituta.

Avtor videa: Kemijski Inštitut.Language