Odprtje potujoče razstave Hydrogen center: Zelena prihodnost z vodikom

Ljubljana – v mesecu januarju 2022 se na Kemijskem inštitutu, vodilnem partnerju Interreg SI-AT projekta H₂GreenTECH, začenja potujoča razstava o vodikovih tehnologijah.

Na čezmejnem območju Interreg Slovenija – Avstrija je ena od prioritet družbe in posameznika prispevati k zdravemu načinu življenja, trajnostnemu, zelenemu in krožnemu gospodarstvu, ki ga lahko doseženo ob podpori razvojno-raziskovalnega sodelovanja in povezovanja.

Med inovativne tehnološke dosežke pri prehodu v nizkoogljično družbo in trajnostno energijo spadajo raziskave in razvoj, proizvodnja in uporaba vodika in vodikovih tehnologij partnerjev H₂GreenTECH.

Potujoča razstava kot potujoči laboratorij prikazuje prebojne dosežke na področju vodikovih tehnologij partnerjev projekta H₂GreenTECH in hkrati razumevanje vodika med mladimi.

Pozitivni učinki uporabe vodika in vodikovih tehnologij se odražajo na različnih področjih, kot so trajnostna mobilnost (gorivne celice), proizvodnja električne energije (obnovljivi viri energije) ter uporaba za ogrevanje.

Potujoča razstava na Kemijskem inštitutu dopolnjuje razstavo: Krožno, Nizkoogljično, Inovativno; ki pokriva dve ključni področji nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva: biomateriale (inovativnimi rešitve iz biomaterialov kot trajnostnih virov, ki jih razvijajo mladi) ter  raziskave in razvoj vodikovih tehnologij.

Razstava bo v prihodnjih mesecih na ogled tudi v Mariboru, Ljubljani, Beljaku, Gradcu in Pinkafelu.

Avtorica: dr. Dragica Marinič, Štajerska Gospodarska zbornicaLanguage