Institut za kemijsko procesno in okolijsko tehnologijo (CEET) – Raziskave, novosti in prihajajoče prireditve

V okviru Instituta za kemijsko procesno in okoliško tehnologijo (CEET) deluje skupina za goriva in vodikove sisteme. Ta je v prvi vrsti pri razvoju inovativnih procesov in materialov za gorivne celice, proizvodnji in čiščenju vodika, optimizaciji življenjske dobe gorivnih celic ter pripravi katalizatorjev. Poudarek je tukaj v raziskavah , povezovanju, prireditvah in pri izmenjavi znanj.

Raziskave so v centru aktivnosti instituta CEET. Vsako leto je težnja z polno predanostjo napredovati znanje in razvoj širokega spektra tehnologij s poudarkom na vodiku. To znanje se deli z članki v velikem številu strokovnih publikacij. Obsežno delo na tem področju se že obrestuje, kajti Dr. Sebastian Bock je med 70 prijavitelji bil z svojim raziskovalnim delom in dizertacijo na temo razvoja novega procesa za obstojno pridobivanje vodika pri CEET nagrajen z nagrado posebnega družbenega pomena s strani foruma »tehnologija in družba – TECHNIK UND GESSELLSCHAFT«.

Fotografija: ©alumniTUGraz 1887/Clemens Nestroy.

Tudi v teh zahtevnih časih, z pandemijo COVID19, je insitut uspešno realiziral številne uspešne prireditve. V sodelovanju z Yokohama National Univeristy (YNU), Japonska in številnimi svetovno znanimi strokovnjaki s področja gorivnih celic je tako potekala 13. mednarodna poletna šola PEFC, s predavanji o nadaljnjem razvoju na tem področju. Da bi študentom približali tehnologije povezane z vodikom je bil predstavljen demonstracijski model razvit v okviru projekta H2GreenTECH.

V nadaljevanju bosta sledila še dva dogodka in sicer, »Srečanje na temo potenciala nižanja stroškov in izboljšavo zmogljivosti IEA TCP AFC  za komponente sistemov PEMFC« na termin 10/11 novembra 2021 in »8. RSE-SEE na temo elektromehaničnega inženiringa in elektrokemije« na termin 10-15 julij 2022 z Gradcu.

Further upcoming events are the “Topical Meeting on Potential for cost reduction and performance improvement of the IEA TCP AFC for PEMFC at component and system level” on November 10/11, 2021 and the “8th RSE-SEE on Electrochemical Engineering and Electrochemistry” on July 10-15, 2022 in Graz.

Povezave:

Novice: https://www.tugraz.at/institute/ceet/news/latest-news/

Dogodki: https://www.tugraz.at/institute/ceet/news/upcoming-events/

Poletna šola: https://www.tugraz.at/institute/ceet/teaching/summer-school-on-pefc/

Raziskave: https://www.tugraz.at/institute/ceet/research/hacker-group/Language