EVROPSKI TEDEN VODIKA 2021

Evropski teden vodika je potekal v Bruslju med 29. novembrom in 3. decembrom 2021, drugo leto zapored. Uvodi nagovor je podala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogodek je tudi letos potekal virtualno, med 2000 udeleženci so bili tudi predstavniki projektnega partnerstva HGreenTECH. Glavna tema dogodka je bil prehod na čisto vodikovo ekonomijo v EU in širše. Eden od vrhuncev dogodka je bil tudi začetek Partnerstva za čisti vodik, ki je prevzelo vse aktivnosti obstoječega Združenje za gorivne celice in vodik  (FCH JU). V okviru tedna je na podlagi ciljev strategije EU za vodik potekala razprava o priložnostih za proizvodnjo in uporabo vodika v različnih gospodarskih sektorjih.

Von der Leynova je v svojem govoru izpostavila:« Čisti vodik bo imel osrednje mesto v podnebno nevtralnem gospodarstvu prihodnosti in ponosna sem na vlogo Evrope kot pobudnice čistega vodika v svetu. V začetku letošnjega leta je bilo po svetu napovedanih več kot 200 novih vodikovih projektov. 55 odstotkov jih je v Evropi… Povečati moramo proizvodnjo čistega vodika, razširiti njegovo uporabo in ustvariti krog, kjer se povpraševanje in ponudba dopolnjujeta in s tem znižujeta cene. To je nedvomno globalno prizadevanje, vendar želim, da Evropa v tej dirki vodi.«

Predsednica je zaključila, da »novo partnerstvo temelji na dolgoletnem sodelovanju, ki ga spodbuja Združenje za gorivne celice in vodik, s čimer bo model sodelovanja stopil na naslednjo raven. Nov pomemben korak naprej bo prenos inovativnih tehnologij iz laboratorija v tovarno in navsezadnje evropskim podjetjem in potrošnikom” (..) “Čist vodik je energija naslednje generacije“.

Jean-Eric Paquet, direktor Direktorata za raziskave in inovacije je izpostavil pomen povezanih tim. vodikovih dolin, ki so pomembne za nadaljnji razvoj vodikove ekonomije v celotni EU. Prav tako je ključno oblikovanje verig vrednosti, s katerimi bo mogoče izkoristiti evropske potenciale tega področja za razvoj novih veščin, znanj in delovnih mest. Na tem področju so zato najnujnejši skupno raziskovanje in inovacijska agenda ter zasebno – javna investicijska partnerstva. FCH JU je z vzpostavitvijo spletne platforme FCH Observatory   leta 2020 omogočil dostop do celovitih informacij o vodikovih tehnologijah za politične odločevalce, gospodarske deležnike in splošno javnost.

Avtorica: Petra Props, Kemijski inštitutLanguage