Projekt H2GreenTech

Vodikov center

Krepimo regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.

H2GreenTECH

Z vodikovimi tehnologijami v zeleno prihodnostLanguage