Koroška univerza uporabnih znanosti predstavlja H2GreenTECH demo – izobraževalni model

Koroška univerza uporabnih znanosti (FH Kaernten) je v projektu H2GreenTECH razvila demonstracijski model uporabe vodikovih tehnologiji za izobraževalne namene v visokošolskih središčih. Skupaj s prilagodljivim izobraževalnim modulom je primeren za vključevanje tematike vodika in vodikovih tehnologijah v kurikulume različnih izobraževalnih institucij.Language