Vloga vodika pri možnih pretvorbah CO2

KONČNO VREDNOTENJE projekta H2GreenTECH

Predhodno vrednotenje je zagotovilo analizo trenutnega, tj. začetnega stanja programskega območja in projektnega konzorcija pred izvedbo predvidenih projektnih aktivnosti. Končno vrednotenje beleži naknadno oceno spremembe, ki jo je imelo izvajanje projekta H2GreenTECH na projektno partnerstvo, vključene institucije in na tematsko področje.

Poleg tega vrednotenje omogoča pregled kazalnikov projekta, oceno vključenosti ciljnih skupin in obravnavanje horizontalnih načel. Kadar je primerno in izvedljivo, vrednotenje poda tudi priporočila za nadaljnjo izvedbo projekta.Language