Green future with hydrogen technologies – nov učni koncept

Eden ciljev INTERREG projekta H2GreenTECH predstavlja razvoj novega učnega koncepta “Green Future and Hydrogen technologies. Ojbavljamo ga tukaj v angleškem jeziku:Language