Laboratory

Kemijski inštitut predstavlja svoj H₂GreenTECH demonstracijski model

Demonstracijski model H₂GreenTECH sestavlja elektrolizer, ki je zgrajen iz elektrolizne celice PEM, membranskih črpalk za elektrolite in potenciostata/galvansotata za meritve. Celica se napaja z zunanjim enosmernim napajanjem.

Demo model je namenjen izobraževanju in demonstraciji za enostaven prikaz vodikovih tehnologij širši javnosti. Model se uporablja za predstavitev tehnik pridobivanja vodika z elektrolizo vode ali celo kislih elektrolitov. Poleg tega je predstavljen znanstveni vidik vodikovih tehnologij. Prototipni del modela ponuja možnost testiranja različnih PEM membran ali analize delovanja celice in energetske učinkovitosti z uporabo različnih elektrolitov, pregledovanja in primerjave njihovih lastnosti.Language