Leto izvajanja projekta H₂GreenTECH

Za projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije je leto izvajanja projekta H₂GreenTECH, v katerem želimo povezati in nadgraditi znanje na področju zelenih vodikovih tehnologij in gorivnih celic. Preteklo leto ni bilo zaznamovano le s Covidom-19, temveč tudi s prepoznavo zelenih vodikovih tehnologij kot ključnih za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev Evropskega zelenega dogovora.

Trajanje: 30 mesecev
Začetek: 01.03.2020
Konec: 31.08.2022
Št. partnerjev: 6
Celotni proračun: 584.500,00 EUR
Prispevek ESSR: 496.825,00 EUR
Program:  Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Koordinator: Kemijski inštitut, Slovenija

 

Kliknite tukaj in si oglejte si brošuro!

Kako bomo prispevali k razvoju zelenih vodikovih tehnologij na območju Slovenije in Avstrije?

Enotna vstopna točka Vodikov center, s sedežem v Mariboru in Grazu ter podpornimi laboratoriji v Ljubljani in Beljaku, bo omogočila enostaven dostop do celovite raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij.

Rezultat strokovnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij in gorivnih celic bodo testni protokoli in demonstracijski modeli za rabo v prometu in industrijskem sektorju.

Oblikovani izobraževalni modul o vodikovih tehnologijah bo podprl prenos znanja na univerze in visokošolske zavode.

Z akcijskim načrtom za spodbujanje nizokoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji bo izboljšano sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami za spodbujanje inovacij na področju nizkoogljičnih tehnologij.Language