2. Medregionalni kongres H₂GreenTECH – Zbornik prispevkov

Konzorcij slovenskih in avstrijskih partnerjev v okviru Interreg projekta HGreenTECH vzpostavlja mrežo podjetij, raziskovalnih inštitutov in drugih deležnikov, ki delujejo na področju vodikovih tehnologij v obeh državah. Namen projekta je okrepiti njihovo sodelovanje in prispevati k širši prepoznavi tekočih raziskav tako med projektnimi partnerji in ostalimi, ki jih te tehnologije prihodnosti zanimajo. S tem namenom je projektni partner FHK organiziral drugi medregionalni kongres HGreenTECH.

V primerjavi s prvim medregionalnim kongresom junija 2021, ki je bil osredotočen na krepitev odnosov med Avstrijo in Slovenijo, so na tem priložnost za predstavitve svojih raziskovalnih področij dobili raziskovalci iz vsake od partnerskih organizacij.

Raziskovalci, študenti na magistrskih programih in  doktorandi so predstavili rezultate raziskav, tekoče projekte ali teme o H₂ tehnologijah. Za lažjo komunikacijo med udeleženci kongresa so se organizatorji poslužili  interaktvine predstavitvene oblike, imenovano ConversTation, ki omogoča časovno osredotočene povratne informacije in razprave. Sestavljen je iz dveh namenskih terminov: prvi je bil namenjen klasičnim predstavitvam za zanimive vpoglede v raziskave; drugi pa razpravi o predstavljenih temah v virtualni kavarni.

Na naslednjih straneh so zbrani prispevki posameznih govorcev iz raziskovalnih institucij, ki so sodelovale na drugem medregionalnem kongresu. Ob tej priložnosti bi se radi toplo zahvalili vsem sodelujočim in jim čestitali za odlične prispevke in predstavitve!

Avtor: Andreas Warmuth, FH Kärnten

 Language